Mag Je Een Hond Aankijken?


mag je een hond aankijken

Vroeger werd je vaak geleerd dat je een hond nooit in de ogen mocht kijken. Maar is dit wel zo? En wat is eigenlijk de reden hierachter? We bespreken het in dit artikel.

Mag je een hond in de ogen kijken? Ja en nee. Een vreemde hond kun je beter niet te lang in de ogen kijken. Bij je eigen hond kan dat wel, als je elkaar goed aanvoelt. Het kan zelfs de band tussen jullie versterken als je elkaar liefdevol aankijkt.

Er zit dus een groot verschil tussen het in de ogen kijken van je eigen hond en in de ogen kijken van een vreemde hond. Daarnaast heeft elkaar aankijken vele verschillende doeleinden.

Mag je een vreemde hond niet aankijken?

Dit kun je beter niet doen. Als je een vreemde hond kort even aankijkt is er waarschijnlijk niet direct iets aan de hand. Maar staren is ongepast in de hondenwereld. Het is een intimiderend signaal.

In hondentaal is oogcontact van maximaal 1-2 seconden geaccepteerd. Duurt het oogcontact langer, dan wordt het gezien als onbeleefd en intimiderend.

Een vreemde hond kan zich hierdoor onzeker of bedreigd voelen. Hierdoor kan hij uitvallen of agressief gedrag vertonen. Zeker als je een hond niet goed kent, is dit lastig in te schatten.

Als een hond gromt of blaft, weet je dat hij het niet prettig vind dat je hem aanstaart. Maar ook weglopen is een subtiel teken van ongemak. Veel mensen hebben dit niet door en zien dit als een positief signaal, maar weglopen is een manier waarop honden laten merken dat ze iets niet prettig vinden zonder dat ze de confrontatie aangaan. Laat de hond dan ook met rust.

Je eigen hond in de ogen kijken

Jij en je hond kennen elkaar waarschijnlijk door en door. Honden zijn slim, ze herkennen je gezichtsuitdrukkingen. Zo weten ze wanneer je blij bent, of boos bent.

Dus als jij boos bent en jouw hond aankijkt, voelt hij dit feilloos aan. Het aankijken kan dan intimiderend overkomen.

Kijkt jouw hond jou aan en kijk jij liefdevol naar hem terug, dan herkent je hond dit ook. Hij zal zich dan niet bedreigd voelen, maar aanvoelen dat je het uit liefde doet.

Het liefdevol aankijken is ook een manier om je hond te vertellen dat je van hem houdt. En andersom, als jouw hond je aankijkt kan dit ook een teken zijn van liefde. Je hond vertrouwd jou compleet. Wanneer je hond en jij elkaar aankijken komt er bij je hond oxytocine vrij. Dit is een hormoon en wordt ook wel “knuffelhormoon” genoemd. Het versterkt de onderlinge band.

Waarom kijkt mijn hond mij aan?

Er zijn verschillende redenen waarom jouw hond jou aankijkt of aanstaart. Misschien verwacht hij iets van je. Bijvoorbeeld als het tijd is voor voer, voor zijn wandeling, of als hij braaf is geweest en hoopt op een koekje.

Het kan ook een teken zijn van verlatingsangst en claimerig gedrag. Als je hond jouw overal in huis met zijn ogen bekijkt en in jouw buurt blijft, dan kan het een teken zijn dat je hond bij je wil zijn en wellicht (beginnende) verlatingsangst heeft.

Het kan ook zijn dat je hond probeert iets te communiceren. Bijvoorbeeld dat hij wil spelen, of dat hij naar buiten moet om zijn behoefte te doen.

In enkele gevallen is het een teken dat jouw hond je niet vertrouwd. Is er iets voorgevallen waardoor de band beschadigd is? Of is er veel spanning tussen jullie? In dat geval kan het zo zijn dat je hond jouw met zijn ogen volgt omdat het vertrouwen weg is. Dan is het belangrijk om niet teveel oogcontact te maken en te werken aan het herstellen van de band.

En honden onderling?

Honden onderling maken nauwelijks oogcontact met elkaar. Als een hond een andere hond tegenkomt, is het beleefd hondengedrag om elkaar rustig te benaderen, iets schuin te lopen en geen oogcontact te maken.

Sommige honden negeren de ander juist door op de grond te gaan snuffelen. Ook dit is heel respectvol gedrag. Het is een teken dat de hond niet intimiderend is en geen kwaad in zin heeft.

Een hond dit op een andere hond afstuift en oogcontact maakt, vertoond dus in principe intimiderend en onbeleefd gedrag. Dit is ook een reden waarom er door de andere hond vaak negatief op gereageerd wordt. Bijvoorbeeld door weg te schieten of uit te vallen.

Kortom

Een hond die jou aankijkt, of het aankijken van een hond, kan dus vele verschillende dingen betekenen. Over het algemeen geld dat je een vreemde hond beter niet te lang kunt aankijken. Bij je eigen hond weet je zelf het best of je het wel of niet kunt doen. Vaak vertrouwd je eigen hond jou zodanig dat dit geen probleem is. En kun je elkaar zelfs liefdevol aankijken om de band te versterken.

Recent Posts